ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::
     
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 :: การประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการฯ
  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผศ.วิเชียร แก้วบุญส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อสร้างต้นแบบหรือทางเลือกใหม่แก่ชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๐ คน

click ดูภาพขนาดจริง
click ดูภาพขนาดจริง
click ดูภาพขนาดจริง
click ดูภาพขนาดจริง
click ดูภาพขนาดจริง

หน้าที่
 
     
©2010 Thaksin University (Phatthalung Campus)| Website Administrated by : Computer Center Tel. 074609600