มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
เมื่อ : 2008-07-21 09:49:29 โดย : ปรเมศวร์ กาแก้ว

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณและคณะกรรมการประเด็นปัญหาการบริโภคและความปลอดภัยของอาหาร โครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Test) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแก่ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มคุณสาลี ร้านผลไม้และขนมหวานคุณรุ่งทิพย์ และร้านอาหารตามสั่งคุณศุภกรณ์

ร้านอาหารว่างและเครื่องดืมคุณสาลี

ร้านผลไม้และขนมหวานคุณรุ่งทิพย์

ร้านอาหารตามสั่งคุณศุภกรณ์


 

 

 
สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว  อ.ป่าพะยอมจ.พัทลุง 93110  
โทรศัพท์ 074-673222, 074-960600 ต่อ 7200-3 โทรสาร 074-673000 
พัฒนาเว็บไซต์โดย ปรเมศวร์  กาแก้ว webmaster : mate_sutha@homail.com

เริ่มนับตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2551 

สถิติการเข้าชม