นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
หน้าหลัก  l Twitter l LINE@ l Mobile App
 Thai    English
1 2 3 4
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ภาพข่าวกิจกรรม
  • เชิดชูเกียรติ
TSU NEWSLETTER
TSU RADIO 100.75 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 Tel. 0-7460-9600 : พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง