ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.66 ถึงวันที่ 17 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม ได้เพาะขยายพันธุ์ลูกปลาก้างพระร่วงที่ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทียม เป็นผลสำเร็จครั้งแรกของภาคใต้
 
     

เมื่อวันที่ 23 มกราคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการขยายพันธุ์ ลูกปลาก้างพระร่วงด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทียม ซึ่งฟักออกเป็นตัวและอนุบาลจนเติบโตเป็นผลสำเร็จครั้งแรกของภาคใต้ ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟักและการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก งบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort