ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหารองค์กร
บุคลากร กลุ่มภารกิจธุรการ
บุคลากร กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
บุคลากร กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ
บุคลากร กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน
บุคลากร กลุ่มภารกิจยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย
 
บุคลากร กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา กลับหน้าหลัก