ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 กลับหน้าหลัก