ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0
 
ประกาศรับสมัคร ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานที จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2563...
เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563 (ทุน CP)...
รายชื่อนิสิตส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563...
ดาวน์โหลด ใบสมัครทุนนิวัติไกรฤกษ์ ...
รับสมัครทุนนิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563...
รายชื่อนิสิตที่รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ปีการศึกษา 2563...
มาตรการและแนวปฏิบัติกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (แบบออนไลน์) ประจำปีีการศึกษา 2563...
ประกาศงดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ...
ประกาศการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
ประกาศการรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0

      ธันวาคม 2563      
       
อาพฤ
2930 1 2 3 45
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112