ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.59 ถึงวันที่ 30 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนร่วมออกแบบตราสัญญาลักษณ์
 
     
ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทร  074-609604  เลขภายใน 8522