ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และกฎระเบียบพี่ต้นแบบ (TSU Idol)
 
     

ประกาศคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง แนวปฏิบัติจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และกฎระเบียบพี่ต้นแบบ (TSU Idol)