ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศงดการเรียนการสอน และกำหนดวันสอนชดเชย
 
     

ประกาศมหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง งดการเรียนการสอนและกำหนดวันสอนชดเชย

•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•คลิ๊ก