ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน และอัตราค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 
     ศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน และอัตราค่าเล่าเรียน จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
                                   
                                    ·    
ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   คลิ๊ก
                                    ·     อัตราค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   คลิ๊ก