ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.62 ถึงวันที่ 1 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศงดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบ ประจำปีการศึกษา 2562