ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.62 ถึงวันที่ 4 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหว่างวิทยาเขต ปี 2562
 
     

จัดโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหว่างวิทยาเขต ปี 2562
วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

------------------------------------------------------


วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 กลุ่มภารกิจกิจกรรม ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาขตพัทลุง จัดโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหว่างวิทยาเขต ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย บาสเกตบอลชาย และเปตองชาย/หญิง โดยตัวแทนนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกภาคใต้         ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา