ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 18 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เดินทางมาศึกษาดูงานการทำงานของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
 
     
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เดินทางมาศึกษาดูงานการทำงานของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ได้ต้อนรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการทำงานของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
โดยมีนายคำรบ คชภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
และนำเสนอการบริหารจัดการ การทำงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ ของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริการและสำนักงานกลาง จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศหอพักนิสิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง