ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 18 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
 
     

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  "สีสันแห่งสายน้ำ คงความงามวัฒนธรรมไทย"

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง "สีสันแห่งสายน้ำ คงความงามวัฒนธรรมไทย"
ณ บริเวณอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
และเพื่อให้นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกิจกรรม โดยมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
และประกวดกระทงประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์