ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดงดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562