มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาศทางการศึกษาของนิสิต
ประกาศวิธีการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่แนะนำตัวและปราศรัยนโยบาย วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษา ไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) ประจำปี 2564 จำนวนสูงสุด 7 ทุน!
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดงดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
การยืนยันการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการยืนยันค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งผู้กู้ กยศ. และ กรอ. รายเก่า และรายใหม่ ที่ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในระบบ e – studentloan เรียบร้อยแล้ว
ประกาศถึงนิสิตที่คาดว่าจะสำเสร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา
ประกาศงดการจัดกิจกรรมนิสิตช่วงสอบ ประจำปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน และอัตราค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ขั้นตอน การพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน และ การกรอกข้อมูลในสัญญากู้ยืมเงิน และ กำหนดวันส่งสัญญาเงินกู้ กำหนดวันผู้ค้ำประกัน
ประกาศจากทุน กยศ. และ กรอ. (กำหนดการเซ็นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-4
นิสิตที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล จากเงินประกันสุขภาพ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รายนาม Call Center โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศงดการเรียนการสอน และกำหนดวันสอนชดเชย
ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และกฎระเบียบพี่ต้นแบบ (TSU Idol)
ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
การแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านเลขที่หอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :