มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการนิสิตจิตอาสาร่วมเครือข่าย กยศ.สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดภูเก็ต
งานสัมมนา "เศรษฐกิจ ทัน สมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล"
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยหอพักนิสิต
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS)
โครงการรับบริจาคโลหิต
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
กิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมและรณรงค์ ให้นิสิตเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
กิจกรรมณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เดินทางมาศึกษาดูงาน
โครงการกีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 13
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เดินทางมาศึกษาดูงานการทำงานของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล TSU-PT OPEN ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
Freshmen Night 2019
โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหว่างวิทยาเขต ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กลุ่มภาคใต้ ตอนล่าง
โครงการนิสิตจิตอาสาร่วมพัฒนาหอพัก โดย ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 10


หน้าที่ :