มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล TSU-PT OPEN ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
Freshmen Night 2019
โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระหว่างวิทยาเขต ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กลุ่มภาคใต้ ตอนล่าง
โครงการนิสิตจิตอาสาร่วมพัฒนาหอพัก โดย ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 10
โครงการถอดบทเรียนต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกและเห็นคุณค่าในตนเอง ตามลักษณะบัณฑิต
ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)
กิจกรรม ICT กับการเรียนรู้สารสนเทศ1 (ICT1)
กิจกรรมเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล
ไหว้ครู มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ 51 ปี TSU เปิดประตูสู่โลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหอพักนิสิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปรับตัวสู่การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
กิจกรรม "ผูกไท ใส่เข็ม" ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :