คลิก เพื่อไปยังระบบ

งานธุรการสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อาคาร 7 ชั้น 1
สุภาวดี เขียนด้วง
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-443-965
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7206
*** สามารถติดต่อได้ ในวันและเวลาราชการ


คลิก เพื่อไปยังระบบ

งานธุรการพัทลุง ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1
ธนพร สะอาดจันทร์
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-673-222
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7110
อุไร คงศรี
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-673-222
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 7110
234) 145-1810
*** สามารถติดต่อได้ ในวันและเวลาราชการ