(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 95021 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
43901 4408 30/5/2557 11:25 น. - - อ.พฤทฐิภร ศุภพล(เจนจรีย์ อินอุ คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43900 4070 30/5/2557 11:25 น. - คุณ วิลาวัลย์ รัตนทอง คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43899 2716 30/5/2557 11:24 น. - - คณบดีคณะวิทย์ (ศุนย์วัตกรรมทาง คณะวิทยาศาสตร์ ตรัง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43898 5151 30/5/2557 11:24 น. - - ผอ.สถาบันวิจัย (ประสงค์) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนแก่น พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
43897 5150 30/5/2557 11:23 น. - - ผอ.สถาบันวิจัย (ประสงค์) สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนแก่น พัสดุธรรมดา ยังไม่รับ
43896 1535 30/5/2557 11:23 น. - - สถาบันวิจัย (จุฑารัตน์ รัตนพิท สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43895 7689 30/5/2557 11:22 น. - คุณ ภานุมาศ พฤติคุณ (ล.ไทยนอร์ทเทิ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43894 1732 30/5/2557 11:21 น. - - จมคืน.สนง.เศรษฐกิจการเกษตร9) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43893 2199 30/5/2557 11:21 น. - - คณะเทคโน( บ.แพนเอเซีย) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สุราษฎร์ธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43892 9824 30/5/2557 11:21 น. - - อ.อมรรัตน์ ถนนแก้ว(ม.อ.) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43891 9822 30/5/2557 11:20 น. - - คณบดีคณะเทคโน(ม.อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43890 4331 30/5/2557 11:20 น. - - อ.พรพิมล มะยะเฉียว (ม.อ.) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43889 5394 30/5/2557 11:19 น. - - คณบดีคณะเทคโน(บ.บูยอง) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43888 1192 30/5/2557 11:19 น. - - จมคืน.วิทยุ ราษฎ์อุทิศ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43887 1195 30/5/2557 11:18 น. - - จมคืน.วิทยุหาดใหญ่ City Radio คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43886 6060 30/5/2557 11:17 น. - - คณบดีคณะเทคโน(ม.เชียงใหม่) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43885 0337 30/5/2557 11:17 น. - คุณ นาริน อินทร์ทอง (Noozs) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43884 8083 30/5/2557 11:16 น. - - พัสดุ (sarenco) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43883 8552 30/5/2557 11:16 น. - คุณ ยุวดี อ่อนทอง (ธ.ธนชาต) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43882 1313 30/5/2557 11:15 น. - คุณ ขวัญใจ ณ ไพรี (รพ.เจ้าพระยาอภั คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปราจีนบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43881 6149 30/5/2557 11:15 น. - คุณ อรนุช อิสระ (winkwink) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เชียงใหม่ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43880 1193 30/5/2557 11:14 น. - - อ.วัลลภา คชภักดี (ม.ราชภัฎ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43879 6566 30/5/2557 11:14 น. - คุณ วิภารัตน์ เมืองราช อื่นๆ มหาสารคาม พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43878 1596 30/5/2557 11:13 น. - คุณ นิวัฒน์ เรืองณรงค์ (ล.คาลมิน) สำนักคอมพิวเตอร์พัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43877 8551 30/5/2557 11:12 น. - คุณ อุไร วรศรี (ธ.ธนชาต) กองคลังและพัสดุ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43876 8553 30/5/2557 11:12 น. - คุณ อัณฑิกา พรมแก้ว (ธ.ธนชาต) กองคลังและพัสดุ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43875 6571 30/5/2557 11:12 น. - - ฝ่ายคลัง (บ.ริโก้) กองคลังและพัสดุ สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43874 1396 30/5/2557 11:11 น. - คุณ วิรงรอง ประเสริฐ(Dtac) กองคลังและพัสดุ สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43873 4989 30/5/2557 11:11 น. - - ม.ทักษิณ (Universiti Utara Mal ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43872 5698 30/5/2557 11:10 น. - - อธิการบดี (ม.รังสิต) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43871 2599 29/5/2557 13:38 น. - คุณ อธิพงษ์ อาจหาญ นิสิต สงขลา พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43870 4025 29/5/2557 13:38 น. - คุณ ศิริลักษณ์ หนูนุ่ม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43869 0453 29/5/2557 13:38 น. - คุณ นูรอัยนี ดาโอ๊ะ นิสิต ขอนแก่น พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
43868 5620 29/5/2557 13:37 น. - คุณ กฤษติกา แท่นทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43867 0377 29/5/2557 13:36 น. - คุณ รัชกาล กิ้มติ้น นิสิต จันทบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43866 3824 29/5/2557 13:36 น. - คุณ พัชราพร หัตถิยา นิสิต ปทุมธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43865 9600 29/5/2557 13:35 น. - คุณ ศิรินภา ดอกดวง นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43864 4721 29/5/2557 13:35 น. - คุณ รอฮานี ดอเล๊าะ นิสิต ปัตตานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43863 8256 29/5/2557 13:34 น. - คุณ ณัฎฐริณีย์ ทองฉิม นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43862 8608 29/5/2557 13:34 น. - คุณ นูรฮุสนา แวมะ นิสิต นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43861 6424 29/5/2557 13:31 น. - - คณะวิทย์ (อุทานแก่งกระจาย) คณะวิทยาศาสตร์ เพชรบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43860 4125 29/5/2557 13:30 น. - - คณะวิทย์ (ยุพาภรณ์ ศิริโสม) คณะวิทยาศาสตร์ สุราษฎร์ธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43859 8562 29/5/2557 13:30 น. - คุณ พัชรี ชอบธรรม (บ.แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43858 4820 29/5/2557 13:29 น. - คุณ พรสวรรค์ คงหนู (Amway) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43857 6415 29/5/2557 13:28 น. - คุณ ปุณฑณิกา สามธิ (บ.มอนสเตอร์บุ๊ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43856 8704 29/5/2557 13:28 น. - - อ.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ (บ.ฟอร์จ คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43855 5943 29/5/2557 13:28 น. - คุณ อรวรรณ หนูนุ่น (หสม.ฟิวเจอร์เท คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
43854 2894 29/5/2557 13:27 น. - - อ.อุษา อ้นทอง (idp) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
43853 2708 29/5/2557 13:27 น. - คุณ บูชนีย ทองรักษ์ (พรรักษ์) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
43852 7935 29/5/2557 13:26 น. - - อ.จอมภพ แววศักดิ์ (มงคล) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ