(ระบุ ชื่อ-นามสกุล หรือ หน่วยงาน หรือ รหัสพัสุด) ...


ค้นพบ 92155 รายการ


ลำดับ รหัสพัสดุ วัน-เวลาพัสดุเข้า วัน-เวลาพัสดุออก พัสดุส่งถึง หน่วยงาน พัสดุจาก ประเภท สถานะ
133519 140126903 18/6/2561 09:14 น. - คณะเทคโน (บ.ไอเดียส์ไทม์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133518 082152447 18/6/2561 09:14 น. - รัทดา เทพประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133517 049343805 18/6/2561 09:13 น. - ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สระบุรี พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133516 002974384 18/6/2561 09:13 น. - อุไรวรรณ เหตุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133515 559073602 18/6/2561 09:13 น. - สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133514 748756800 18/6/2561 09:11 น. - ศุภลักษณ์ น้ำด้วง คณะวิทยาศาสตร์ นนทบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133513 436145657 18/6/2561 09:11 น. - ธีรารัตน์ แก้วประดับรัฐ-วมว คณะวิทยาศาสตร์ นครนายก จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133512 349500760 18/6/2561 09:10 น. - คณบดีคณะวิทย์ (รร.คลองท้าย คณะวิทยาศาสตร์ กระบี่ จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133511 566272705 18/6/2561 09:09 น. - ณัฐนรี จันทร์หนู ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133510 723223606 18/6/2561 09:08 น. - ณัฐพล ตั่นมี ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133509 457629854 18/6/2561 09:08 น. - ปีติฉัตร วั่นเส้ง ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133508 057257370 18/6/2561 09:07 น. - รสวารินทร์ ทองสม ฝ่ายวิชาการ กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133507 143927466 18/6/2561 09:07 น. - ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133506 435529854 18/6/2561 09:06 น. - ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว คณะนิติศาสตร์ ภูเก็ต จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133505 821483138 18/6/2561 09:06 น. - คณบดีคณะนิติฯ คณะนิติศาสตร์ พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133504 174976379 18/6/2561 09:05 น. - หอสมุด สำนักหอสมุดพัทลุง เชียงใหม่ จดหมายธรรมดา ยังไม่รับ
133503 574049375 18/6/2561 09:05 น. - รานี อาษาชำนาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133502 948388116 18/6/2561 09:05 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.นวลฉวี) สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133501 127127348 18/6/2561 09:04 น. - ผอ.สถาบันวิจัย (อ.ธีรศักดิ์) สถาบันวิจัยและพัฒนา สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133500 156707821 18/6/2561 09:04 น. - ฝ่ายการคลัง (หสม.มิสเตอร์โอม) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133499 140765251 18/6/2561 09:03 น. - ฝน (บ.ฟิวเจอร์เทค) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133498 140120344 18/6/2561 09:03 น. - ฝ่ายการคลัง (Triple wins) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สงขลา จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133497 993257947 18/6/2561 09:03 น. - ฝ่ายการคลัง (บ.สหการพัสดุ) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พัทลุง จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133496 530825858 18/6/2561 09:02 น. - ฝ่ายการคลัง (ศูนย์หนังสือม.ธรร ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133495 633218687 18/6/2561 09:02 น. - จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133494 294189008 18/6/2561 09:01 น. - ทะเบียน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133493 940629519 18/6/2561 09:01 น. - ปรเมศวร์ กาแก้ว ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133492 056908471 18/6/2561 09:00 น. - คณบดีคณะวสก (ม.อุบลฯ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อุบลราชธานี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133491 576308461 18/6/2561 09:00 น. - ปุญชรัสมิ์ บุญรักษา ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133490 875714458 18/6/2561 08:59 น. - อธิการบดี (สนง.สหกรณ์ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133489 471673880 18/6/2561 08:58 น. - อธิการบดี (สนง.ศึกษาธิการ) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นครศรีธรรมราช จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133488 072712805 18/6/2561 08:57 น. - อธิการบดี (สำนักสิทธิบัตร) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133487 220497338 15/6/2561 13:18 น. - นฤมล หวานแก้ว นิสิต นนทบุรี จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133486 487058183 15/6/2561 13:18 น. - สมศักดิ์ เส้งนุ้ย นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133485 763271247 15/6/2561 13:18 น. - ไกรวัฒน์ พงษ์ประยูร นิสิต บุรีรัมย์ จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133484 968316776 15/6/2561 13:17 น. - ไกรวัฒน์ พงษ์ประยูร นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133483 837087925 15/6/2561 13:17 น. - สุพิชญา อินนุพัฒน์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133482 487058237 15/6/2561 13:16 น. - สมศักดิ์ เส้งนุ้ย นิสิต สงขลา จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133481 228613349 15/6/2561 13:16 น. - ธัญญารัตน์ นาคขวัญ นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133480 444109427 15/6/2561 13:16 น. - หทัยกาญจน์ บัวทอง นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133479 303648804 15/6/2561 13:16 น. - อรพิมล ชูมณี นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133478 315215774 15/6/2561 13:15 น. - วิลาวัณย์ พรหมเจียม นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133477 493666355 15/6/2561 13:15 น. - หมิว นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุ EMS ยังไม่รับ
133476 434873198 15/6/2561 13:15 น. - เบญจวรรณ เม่น นิสิต กรุงเทพมหานคร พัสดุลงทะเบียน ยังไม่รับ
133475 811284305 15/6/2561 13:14 น. - ปิยปาน อุปภัมถ์ นิสิต กรุงเทพมหานคร จดหมายลงทะเบียน ยังไม่รับ
133474 430625329 15/6/2561 13:14 น. - ตั๊ก นิสิต สระบุรี จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133473 238787622 15/6/2561 13:14 น. - นลินทิพย์ หอมขาว นิสิต สตูล จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133472 723918890 15/6/2561 11:27 น. - พนิตา ก้งซุ่น คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133471 335285315 15/6/2561 11:27 น. - คณบดีคณะวิทย์ (สถาบันปิโตรเลีย คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ
133470 335285329 15/6/2561 11:26 น. - คณะวิทย์ (สถาบันปิโตรเลียม) คณะวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จดหมาย EMS ยังไม่รับ